Halka Arz

Globalleşen dünyamızda, rekabet, şirketleri daha farklı açılımlara yönlendirmektedir. Şirketler, yeni yatırımlara ve ortaklıklara kayıtsız kalamazken finansmana ve yabancı kaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. Halka arz konusu bu noktada alternatif yollardan biri olarak şirketlere sunulur.

Halka arz ciddi bir değişim gerektirir. Zira sermaye piyasaları, mali tabloların sermaye piyasası kanununa uygunluğunu, özel durum açıklamalarını ve bağımsız denetimi zorunlu kılmaktadır. İşte bu noktada Moore Stephens Türkiye devreye girerek, kurumlara aşağıdaki konularda destek verir;

  • Bağımsız denetim,
  • Muhasebe standartlarının uygulanmasına yönelik danışmanlık,
  • Uygun halka arz yapısının belirlenmesi konusunda danışmanlık,
  • Halka arz büyüklüğünün ve oranının belirlenmesi konusunda danışmanlık,
  • Yasal başvuruların yapılması konusunda danışmanlık,
  • Halka arza fiyatı için gerekli olan değerleme çalışmasının yapılması konusunda danışmanlık,
  • Halka arz sonrasında gereken danışmanlık hizmetleri,