Şirket Değerlemesi

Şirket satın almalarında, hisse satışlarında ve ortaklıklarda en önemli unsur şirket değeridir. Şirket değeri ve riskleri objektif ve bağımsız olarak belirlenmek zorundadır. Değer; karşılaştırmalar, global kanıtlar ve piyasa modelleme çeşitleriyle desteklenir ve gerçek değer bir rapor halinde yatırımcıya sunulur.

Moore Stephens Türkiye’nin bu kapsam dâhilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

  • Operasyonel rakamların tespiti,
  • Geçmiş yıl bilgilerinin analizi,
  • Nakit akım tahminlerinin oluşturulması,
  • Diğer varsayımların kullanılması,
  • Varlıkların ve şirket değerinin hesaplanması,