Bu internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesini kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Moore Türkiye Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Moore Türkiye Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

KDV İade Raporları

Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir. Ancak 3065 sayılı KDV kanunun;

 • 9. maddesinde tevkifata tabii teslimler,
 • 11/1-a. maddesinde mal ve hizmet ihracatı teslimleri,
 • 11/1-b Türkiye’ de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler,
 • 11/1-c maddesinde ihraç kayıtlı olarak yapılan teslimler,
 • 13. maddesinde deniz ve hava taşıma araçları, imal ve inşası, ithali ve bu araçlara verilen hizmetler,
 • 14. maddesinde uluslararası taşımacılık faaliyetleri,
 • 15. maddesinde diplomatik istisnalar,
 • 29. maddesinde indirimli orana tabii teslimler,

KDV'ne tabi olmadığından bu faaliyetlerden dolayı Türkiye'de ödenmiş olan KDV, yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen Yeminli Mali Müşavir Raporlarına göre mümkün olan en kısa sürede KDV iadelerinin vergi dairesinden alınması sağlanmaktadır.

Moore Türkiye tarafından, KDV iadesi konusunda her türlü danışmanlık hizmeti, bu bölümde görevli Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve denetim elemanlarınca verilmekte olup, tam tasdik incelemeleri sonucunda yapılacak tasdik işlemlerinin doğruluğu açısından, alt firma incelemelerinin tespiti, karşıt incelemeler ve analitik değerlendirmeler süratle ve titizlikle yerine getirilmekte ve KDV İade Raporları düzenlenmektedir.
 

Bu hizmet kapsamında;
 
 • KDV iade dosyalarının hazırlanması ve yasal mevzuat çerçevesindeki beyannameler ile uygunluğunun kontrolü,
 • Bu beyannamelerin gerektiği taktirde düzeltme beyannamelerinin kontrolü ve onayı,
 • Yasal bir düzenleme olan karşıt incelemelerin hazırlanması ve takip edilmesi,
 • KDV iade raporunun hazırlanması,
 • KDV iade raporunun ilgili vergi birimine teslim edilmesi,
 • İlgili vergi birimi tarafından hazırlanan eksiklik yazılarının takibi ve cevaplarının verilmesi,

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan işlemlerin tecil-terkini, diğer istisnalardan doğan KDV iade işlemleri de hizmet portföyümüzde yer almaktadır.