Outsourcing

Şirketler, ana faaliyetlerindeki konsantrasyonu arttırmak ve personel maliyetlerini düşürmek amacıyla bazı faaliyetlerini dış kaynaklı profesyonellere devrederler. Moore Stephens Türkiye size bu konuda da deneyim ve profesyonelliği ile yardımcı olacak ve temel faaliyetlerinize yoğunlaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Moore Türkiye’nin bu kapsam dahilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

  • Muhasebe ve yasal kayıtların tutulması ve yabancı dilde raporlanması,
  • Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü,
  • Sigorta bildirgelerinin ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi,
  • Periyodik ve özel amaçlı raporların hazırlanması ve ilgili birimlere ulaştırılması