Legal

Bu web sitesi, denetim ve danışmanlık firmalarından oluşan dünya çapında bir ağı olan Moore Stephens International Limited (MSIL) ’in üyesi olan MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Bu yasal uyarı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanır, yönetilir ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin yargı geçersizliği veya uygulanamazlığı, buradaki diğer herhangi bir şartların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Herhangi bir şart geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, o şartı geçerli ve uygulanabilir haline getirmek için gereken asgari ölçüde tadil edilecektir, tadili MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından belirlenecektir.

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirkettir, müşterilerine denetim, danışmanlık ve diğer profesyonel hizmet vermektedir. MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş bir Moore Stephens International Limited (MSIL) ’in üyesidir ve yukarıda bahsi geçen hizmetler, kendi coğrafi bölgelerinin sınırlarında MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından sağlanmaktadır.

MSIL ve üye firmaları, farklı ve ayrı yasal varlıklardır. İkisinin arasında ana şirketi, iştiraki, ortağı, ortak girişimleri veya temsilcisi gibi bir bağlılığı söz konusu olamaz ve herhangi bir şey bu ikisinin arasında böyle ilişki kuracak bir şekilde yorumlanamaz. MSIL’in üye firmalarının hiçbiri, herhangi bir şekilde MSIL’i ya da bir başka MSIL üye firmayı yükümlü tutma veya bağlayıcı bir (ister gerçek, görünürde, ima edilmiş veya başka türlü) yetkiye sahip değildir.

Bu web sitesinde yer alan bilgilere dayanılarak hiçbir hukuki işlem yapılmamalı veya yapılmasından kaçınılmalıdır. Bu sitenin içerdiği ve bu sitede erişilen bilgiler, genel rehberlik için MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından sağlanmıştır ve kullanıcılara genel bilgi sunmak için tasarlanmıştır. Bu sitede verilen bilgiler herhangi bir muhasebesel, hukuksal, vergisel veya bunlara benzer herhangi profesyonel tavsiye, danışmanlık veya hizmetin yerini tutamaz ya da konulamaz. Zira bu bilgiler değişmiş, yenilenmiş, kaldırılmış olabilir. Ayrıca bu bilgilerin uygulanması Belirli gerçeklere veya koşullara dayandığı için kanun ve yönetmeliklerin uygulama şekilleri de değişiklikler gösterebilir.

Elektronik iletişim sürecinin temel evrensel durumuna göre, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, web sitesinde hiçbir kesinti ve gecikmeye uğramayacaklarını veya hatasız ve eksiksiz ya da virüslerden tamamen arınmış olmasını garanti etmez ve edemez. Bu nedenle bilgiler, açıkça veya zımni olarak ifade edilmiş ve doğruluğu, güncelliği ve tamlığı da dâhil olmak üzere herhangi bir garanti olmaksızın, "olduğu gibi" sağlanmıştır.

Hiçbir durumda, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş veya ortakları, üye firmalarının yöneticileri, müdürleri, temsilcileri veya çalışanları, bu web sitesi, içerikleri veya bu web sitesinden dolayı erişilen bilgilerinin kopyalanması, çoğaltması veya diğer kullanımı ile ilgili olarak açılan tazminat davası, ihmal davası veya haksız fiili (kötü kullanımından, veri ya da kâr kaybından kaynaklanan zararlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamaksızın) herhangi bir direkt, endirekt, arızi, özel, cezai, dolaylı ya da diğer tür zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Bu siteye erişim sağlayanlar bu durumu peşinen kabul etmişlerdir.

MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, bu siteye erişim sağlamak için kullanılan herhangi bir kullanıcının bilgisayar donanımı veya ağı ile uyumlu olacağına ya da bu web sitesinin kullanımının herhangi bir kullanıcının bilgisayarına virüs veya benzer zararlı yazılımlara neden olmayacağına dair herhangi bir garanti veya güvence sunmamaktadır. MSIL, kullanıcının site içeriğinde herhangi bir virüs ya da diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan veya herhangi bir hatanın bir sonucu olarak uğrayacağı herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır. Bilgisayarlarının uygun güvenlik ve virüs koruma özellikleriyle donanmak, kullanıcıların sorumluluğundadır.

Site içeriğinin telif hakları saklı olduğundan, sitedeki herhangi bir materyalin izinsiz kullanımı telif hakları, marka ve diğer kanunların ihlali olarak sayılabilir. Bir kullanıcı kişisel veya ticari olmayan kullanımı için bu web sitesinden malzemeler indirirse, kullanıcı, malzemenin kopyaları üzerinde orijinal malzemelerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumak gerekir. Sitedeki malzemeler, değiştiremez, modifiye edilemez, çoğaltılamaz, kamuya gösterilemez ve dağıtılamaz ya da herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

Linkler kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’nin, bu siteler veya içerikleri hakkında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Bu gizlilik beyanı hakkında herhangi bir sorunuz olursa, MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’nin ofisine e-posta ile bağlantı kurabilirsiniz.