Bu internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesini kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Moore Türkiye Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Moore Türkiye Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Tasdik Hizmetleri

Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

Moore Türkiye 3568 sayılı yasa uyarınca tasdik yetkisi bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve uzman kadrosu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabi işletmelerin ve Gelir Vergisi Kanunu’na tabi gerçek kişilere ait işletme ve teşebbüslerin, mali ve vergisel yapısının yıl içerisinde geçici vergi dönemleri itibari ile denetlenmesi suretiyle dönem sonu mali tablolarını ve beyannamelerini tam tasdik kapsamında tasdik etmektedir.

Bu Hizmet kapsamında;

 • Yıl içinde geçici vergi dönemleri itibariyle kanunda belirtilen defter, belgeler ve mali tabloların ilgili vergi mevzuatı kapsamında periyodik denetimler yapılmaktadır.
 • Bu denetimler, şirketin mali yapısında, muhasebe sisteminde ve bunlara bağlı olarak Şirketin Kurumlar Vergisinde meydana gelebilecek mevzuata aykırı muhasebe ve vergi hatalarının tespiti ve eksikliklerin giderilmesi için büyük önem taşımaktadır.
 • Böylece tespit edilen hususların süresi içinde düzeltilmemesinden kaynaklanabilecek büyük cezai yükümlülükleri ortadan kaldırmaktadır.
 • Bu hizmetin doğal sonucu olarak ta şirketin ilgili döneme ait Kurumlar Vergisinin tasdiki yapılmakta ve raporu düzenlemektedir.

Ayrıca, uzmanlarımız ihtiyaç duyduğunuz her an danışmanlığınızı yaparak mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri yayımlamakta ve en geç 24 saat içinde açıklamaları ile birlikte hizmet verdiğimiz mükelleflere ulaştırılmaktadır.

Aynı Kanun çerçevesinde, şirketimizce verilen hizmetler aşağıda sıralanmaktadır;

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki
 • Yatırım İndirimi İşlemleri
 • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
 • Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi v.b. bağışıklıklarla ilgili işler
 • Teşvik uygulamalarında kredi faiz iadesi
 • Enflasyon düzeltilmesi veya yeniden değerleme işlemleri
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca yapılacak Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
 • Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması

Diğer Tasdik İşlemleri

 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi Tasdiki
 • Sermaye Artışının Tespiti Raporları
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve benzeri Kurumların Muafiyet İstisna ve Hesaplarının Tasdiki
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
 • Diğer Özel Amaçlı Raporlar