İç Denetim

İyi kurumsal yönetimin önemli bir unsuru, izlek ve denetimleri tüm operasyonlar genelinde etkili şekilde sağlanmasıdır. İç Denetim güvence ve teminat sağlar. Bu teminat şirketlerin kilit operasyonlarındaki iyileştirilecek alanları belirleyerek yönetimin performansını arttırır.

Efektif bir iç denetim, organizasyonun içindeki finans, insan kaynakları, satış, satın alma ve diğer operasyonel bölümlerde sistematik denetlemeyle gerçekleşir. İç Denetim aşağıdaki noktalar için prosedürleri, politikaları ve kontrolleri değerlendirir;

 • Hedeflerin başarısı;
  • Risk yönetimi;
  • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı;
  • Yasa ve yönetmeliklere uygunluk;
  • Dolandırıcılık, suiistimal, usulsüzlük veya yolsuzluklardan varlıkların korunması;
  • Bilgilerin Bütünlüğü ve güvenilirliği

Moore Stephens Türkiye ekibi, mevcut iç denetim fonksiyonunun etkinliğini değerlendirmek, kendi iç denetim fonksiyonunu kurmak veya operasyonunuzun herhangi bir bölümünde denetim gerçekleştirmek için sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
.