Kurumsal Finans

Büyüme, yeni pazarlara açılma, rakipleri tanıma, en uygun ortaklıkları belirleyebilme, şirket birleşmeleri ve devralmalar, rekabet ve ilerlemenin esas olduğu iş hayatında vazgeçilmez unsurlar arasında yer almaktadır.

Satış, birleşme, halka arz işlemlerinin istenen hedeflere ulaşması, söz konusu olan bu işlemlerin fiyatlandırılmasının doğru tespit edilmesi, benzer şekilde şirket satışları, sermaye piyasasından fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımlarında da değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılmasına bağlıdır.

Moore Stephens Türkiye - MBK Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ, “Seri: VIII, No: 59 sayılı Tebliğ’e” göre firmaların sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personelin sahip olası gereken “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na sahip kadrosu ile;

 • Şirket Değerlemeleri,
 • Alım-Satım İşlemlerine Aracılık,
 • Birleşme ve Devralma Danışmanlığı ve Nevi Değişikliği,
 • Sektör içi Rekabet Analizi,
 • Proje Finansmanı,
 • Halka arz,
 • Yerli ve Yabancı İş Ortaklıklarının Gerçekleştirilmesi,
 • Finansal Planlama, Borçlanma ve Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı,
 • Alım Öncesi Şirket Ön İncelemesi (Due Diligence),
 • Uluslararası ve Yerel Sermaye Piyasalarından Fon Sağlama Danışmanlığı,
 • Bütçe Planlaması, Sapma analizi,
 • Strateji analizi ve Yönetim Danışmanlığı,
 • Organizasyon Yapılandırılması,
 • Risk Yönetimi,
 • Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterecek Şirketlerin Kuruluşu ve Kuruluş Sonrasında Danışmanlık,
 • Serbest bölge ile Türk mali mevzuatının uyumlu hale getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.