Diğer Hizmetler

Moore Stephens Türkiye diğer hizmetler dâhilinde aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermektedir:

 • Sektör içi rekabet analizi
 • Yerli ve yabancı iş ortaklıklarının gerçekleştirilmesi
 • Finansal planlama, borçlanma ve yeniden yapılandırma danışmanlığı
 • Uluslararası ve yerel sermaye piyasalarından fon sağlama danışmanlığı
 • Bütçe planlaması, sapma analizi
 • Strateji analizi ve yönetim danışmanlığı
 • Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık
 • Organizasyon yapılandırması, sistem kurulumu ve revizyon hakkında danışmanlık
 • Risk yönetimi
 • Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve kuruluş sonrasında danışmanlık
 • Serbest bölge ile Türk mali mevzuatının uyumlu hale getirilmesi