Bu internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesini kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Moore Türkiye Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz.
Bu web sitesi, gerekli işlevselliği sağlamak ve online deneyimizini geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Moore Türkiye Gizlilik Sözlemesi'nde özetlendiği gibi, çerezlerin kullanılmasına rıza gösterirsiniz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Bağımsız Denetim

Günümüzün küreselleşen dünyasında işletmelerin yatırım, birleşme, dışa açılma ve finansal kaynak bulma ihtiyacı arttırmış, bu ihtiyaçları finansman kuruluşlarından veya uluslararası yatırımcılardan karşılamak istemeleri sonucunu doğurmuş, dolayısıyla işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemi bir kat daha artmıştır. Ancak her ülkedeki farklı yasal düzenlemeler ve farklı muhasebe ilke ve uygulamaları uluslararası düzeyde finansal tabloların hazırlanmasını zorunlu kılmış; tüm bunlar muhasebe ve denetim uygulamalarının uluslararası kabul görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını gerektirmiştir.

Bağımsız denetim kapsamında yapılan çalışmalarımız ile şirket yönetimi ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcı ve bankalar, özel finans kuruluşları) gibi mali tablo kullanıcılarının stratejik, yatırımsal, faaliyetsel ve hedefe dönük kararlar almalarında ihtiyaç duyulan mali tablolar, tarafsız, doğru ve uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Ayrıca, ülkemizde sermaye piyasalarında işlem gören kurumların dışındaki şirketlerin yasal mali tabloları ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanmış mali tabloların arasında çok büyük farklılıklar bulunmaktadır.

Moore Türkiye’nin bu kapsam dâhilinde sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir;

 • Mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanmış mali tabloların denetimi,
 • Mali tabloların Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık,
 • Birleşik Devletler Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) göre hazırlanmış mali tabloların denetimi,
 • Mali tabloların Birleşik Krallık Muhasebe Standartları’na (UK GAAP) göre yeniden düzenlenmesi konusunda danışmanlık,
 • Birleşik Krallık Muhasebe Standartları’na (UK GAAP) göre hazırlanmış mali tabloların denetimi,
 • Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tabi şirketlerin denetimi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) tabi şirketlerin denetimi,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) tabi şirketlerin denetimi,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) tabi şirketlerin denetimi,
 • 5200 Sayılı Üretici Birlikleri Kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan yönetmelik kapsamında, Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin bağımsız mali denetimi,