Gıda

Cumhuriyetin ilk yıllarında gelişmeye başlayan gıda sektörü, zengin tarımsal kaynaklar ve genç iş gücü sayesinde kısa sürede ülke ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir.

Değişen yaşam koşulları, aktif iş hayatında yer alan kadın sayısındaki artış tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Bu değişen koşullar donmuş ve paketli ürünlere olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu eğilimin yanı sıra yüksek gelir grubu organik ürünleri kimyasal ürünlere tercih etmeye başlamıştır.

Sektörde yaşanan olumlu atmosferin yanı sıra risklerin yüksek olması ve sektör çalışanlarının eğitim seviyesinin düşüklüğü sektörde yaşanan başlıca olumsuzluklardır.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen sektörün AB ülkelerine ve yakın pazarlara ürün satabilme olanağı, genç nüfus ve iş hayatındaki aktif kadın sayısı ile doğru orantılı olarak artan talep artışı ve gelişen tüketici bilinci sayesinde Türkiye’de gıda sektörü yakın gelecekte hızla gelişmeye devam edecektir.