Denizcilik

Denizcilik sektörü, Türkiye’nin dünyaya açılımında ve entegrasyonunda oldukça büyük öneme sahiptir.

Türkiye’nin ithalat ve ihracat taşımalarının yaklaşık %90’lık bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Coğrafî konumu, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olma, uluslararası deniz ulaşım yollarının kavşağında bulunan jeo-stratejik coğrafik konuma ve 8333 km’lik kıyı şeridi ile Türkiye denizcilik sektörü önemli avantajlara sahiptir.

Dinamik bir yapıya sahip olan denizcilik sektöründe son zamanlarda meydana gelen değişimler, daha önceki dönemlerde olmadığı kadar hızı gerçekleşmekte ve küresel etkiler yaratmaktadır.

Türkiye’de kısaca TUGS olarak bilinen Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu’nun 21 Aralık 1999 tarihinde yürürlüğe girmesi ile denizcilik şirketlerinin yönetim prosedürlerinde çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Böylelikle, şirket ve çalışanların yükümlülüklerinde belirgin azalmalar sağlanmıştır.